Tips en praktijkervaringen

 opname2_Intake pt op longafdeling-website.jpg

plaatje deelnemende pilotregio's.JPG

Het zorgpad is in een cohortstudie bestudeert in 8 ziekenhuisregio's. Een ziekenhuisregio was gedefinieerd als een ziekenhuis met deelnemende eerstelijns zorggroep(en) eromheen. De thuiszorg was in veel regio's eveneens betrokken. Bekijk de resultaten

Tips

Tijdens de pilot zijn er veel tips en ervaringen opgedaan. Deze ervaringen zijn verwerkt in het rapport en onder meer te lezen onder het kopje 'instrumenten' binnen de verschillende interventies. Ook in de bijlagen zijn specifieke adviezen per onderwerp gerangschikt. 

Handreiking nieuwe regio's

Specifieke tips op het gebied van het implementeren van het zorgpad zijn te lezen in de handreiking nieuwe regio's. De adviezen zijn onderverdeeld in a) adviezen voorafgaand en bij de start van het zorgpad, en b) aandachtspunten gedurende het werken volgens het zorgpad.

overlegfoto-gespo.jpg