Van pilot naar landelijk gedragen zorgpad

Stand van zaken

In 2014 is de Long Alliantie Nederland (LAN) met het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) gestart, waarbinnen het doel is gesteld om het aantal ziekenhuisopnamedagen van COPD-patiënten met 25% te reduceren. In 2015 startte de Long Alliantie Nederland daarvoor een landelijk transmuraal zorgpad COPD met ziekenhuisopnames, waaraan 8 regio’s deelnemen. 

In 2015 is versie 1.0 van het 'landelijk transmuraal zorgpad COPD met ziekenhuisopname' ontwikkeld door een transmurale werkgroep van de LAN. Dit concept wordt in 2016 tot en met 2018 uitgetest in 8 pilotregio’s verspreid over het hele land. Daarvoor heeft elke pilotregio – bestaande uit minimaal één ziekenhuis en één samenwerkende zorggroep van huisartsen, maar vaak ook thuiszorg en paramedici – het landelijk zorgpad vertaald in een regionaal zorgpad. Ondertussen zijn meer dan 700 mensen met een longaanval in het programma opgenomen.

De ervaringen van de pilotregio’s en de resultaten van de analyses zijn gebruikt om tot versie 2.0 te komen van het landelijk zorgpad. 

 

Planning:

2015 Versie 1.0 opgeleverd
2016-2018 Pilotregio's testen versie 1.0

Begin 2018 

Versie 2.0 opgeleverd, inclusief patiëntenversie, 

  • richtlijn acute opname longaanval en 
  • eerste ervaringen pilotregio's

Eind 2018

Versie 3.0, inclusief data-analyses

2018 en verder Landelijke implementatie

 

 

 panorama 3 juni.JPG