Van pilot naar landelijk gedragen zorgpad

Stand van zaken

ontwikkeling zorgpad.JPG

In 2015 is versie 1.0 van het landelijk zorgpad ontwikkeld door een transmurale werkgroep van de LAN. Dit concept zorgpad zal vervolgens in 2016 en 2017 worden uitgetest in 8 pilotregio’s verspreid over het hele land. Daarvoor heeft elke pilotregio – bestaande uit minimaal één ziekenhuis en één samenwerkende zorggroep van huisartsen – het landelijk zorgpad vertaald in een regionaal zorgpad en zullen zij in 2016 en 2017 100 patiënten een jaar lang volgen volgens dit zorgpad.

 'Alle zorgverleners in de regio zijn betrokken en enthousiast' 

De ervaringen van de pilotregio’s en de resultaten van de analyses zullen gebruikt worden om tot versie 2.0 te komen van het landelijk zorgpad. Eind 2017 stellen de leden van de LAN deze verbeterde versie vast en zal het zorgpad vanaf 2018 landelijk geïmplementeerd worden.

panorama 3 juni.JPG