Regio Zaanstreek-Waterland

                       zaanstreek knip.PNG

 Wie doen er mee?

                            Zaans Medisch Centrum
                            Waterland Ziekenhuis (WLZ)
                            Stichting eerstelijns Zorg (SEZ)
                            Evean thuiszorg

Projectleider:         Willeke Brinkman

Voorzitters:           Tjeerd Brouwer (directeur SEZ)
                            Bart Alberts (longarts WLZ)
                            Serge van Wolferen (longarts ZMC)

 'Dit zal de patiëntenzorg flink doen verbeteren'

Waarom aangemeld?

Door onze krachten te bundelen willen wij op de eerste plaats de zorg voor onze patiënten verbeteren. Maar ook het verbeteren van de samenwerking heeft een groot voordeel. Daarnaast kan het project een mooi handvat zijn om ook binnen het eigen ziekenhuis processen te optimaliseren of te stroomlijnen. Doordat precies is afgesproken wat er op welke dag gedaan moet worden verbetert de afstemming tussen bijvoorbeeld de acute opname afdeling en de verpleegafdeling.

Hoe gaat het zorgpad de zorg voor de patiënt verbeteren?

De samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn in de regio Zaanstreek-Waterland wordt overbrugd door de longverpleegkundigen van Evean Thuiszorg. Deze verpleegkundige is betrokken bij de zorg in het ziekenhuis (ZMC), maar ook bij de COPD patiënt thuis. Zij is na ontslag het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en helpt daarmee de patiënt om weer grip te krijgen op zijn ziekte en leven.

Om het landelijk zorgpad te implementeren in onze regio was het noodzakelijk om het ideale zorgproces van onze COPD patiënt in kaart te brengen. Door dit te doen met behulp van alle zorgprofessionals hebben we concrete doelen en acties kunnen opstellen. Dit vraagt maatwerk in beide ziekenhuizen. Na ontslag wordt er bijvoorbeeld een afspraak gemaakt bij de fysiotherapeut, zodat de continuïteit niet verloren gaat. Ook is de diëtiste betrokken bij het multidisciplinair overleg (MDO) en is er meer aandacht voor de overdracht. Een Individueel ZorgPlan dat als ziektelastmeter kan worden gebruikt zal het zelfmanagement van de patiënt vergroten. Een ander groot voordeel is de personele uitbreiding die het zorgpad te weeg heeft gebracht. Het ZMC heeft nu 24 uur in plaats van 8 uur per week een longverpleegkundige in dienst. Dit zal de patiëntenzorg flink doen verbeteren.

Wat het zorgpad het afgelopen jaar heeft gebracht

Er is een enorm enthousiasme voor het gezamenlijke doel, namelijk het verbeteren van de zorg. Daarnaast geeft het de kans om van elkaar te leren.  Zo was het op tijd maken en versturen van de ontslagbrief een belangrijk verbeterpunt voor het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Het Waterland ziekenhuis (WLZ) kon juist een hoop leren voor wat betreft het consequent voeren van het ontslaggesprek.  Ook de huisartsen reageren enthousiast. De vernieuwde aandacht voor deze moeilijke groep patiënten en het voorkomen van opnames kwam als geroepen. Dit project kwam op het juiste moment, waardoor de ketenzorgafspraken voor de start van het project zijn aangepast. Door het transmurale karakter van het project is het ideaal om echt op een goede manier samen te werken op weg naar nog betere COPD-zorg.

Door mee te doen aan dit project zijn verschillende zorgprofessionals om de tafel gaan zitten, die voorafgaand van dit project geen of sporadisch contact met elkaar hadden. Hierdoor leer je elkaar beter kennen en dit maakt overleg over gezamenlijke patiënten een stuk gemakkelijker. Structureel overleg met zorgprofessionals is gerealiseerd waar dit voorheen niet het geval was. Met name het MDO wordt in beide ziekenhuizen als een belangrijk factor voor succes van het zorgpad genoemd, omdat hier de kwaliteit van de zorg en de afstemming daarover besproken wordt.

Meer informatie? 

Neem dan contact op met de projectleider Willeke Brinkman