Regio Rotterdam

Rotterdam LVPK.jpg

Wie doen er mee?
                            
   Sint Franciscus Gasthuis   

                              IZER

Projectleider:           Alie van Bruggen

Voorzitters:             Hans in ’t Veen (longarts)
                              Nynke Kuypers (huisarts)

 'Dit project is de kruipolie in de communicatie tussen de verschillende zorgverleners'

Waarom aangemeld?

Wij hebben in de regio Rotterdam een grote populatie COPD patiënten welke in de eerste en tweede lijn behandeld worden. Het is onze overtuiging dat intensief samenwerken de patiëntenzorg ten goede komt. Dit project geeft ons een unieke kans om dit aan te tonen. Daarnaast versterkt en verbeterd het project de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. 

Hoe gaat het zorgpad de zorg voor de patiënt verbeteren?

De zorg voor de COPD-patiënt verbetert onder andere doordat de huisarts op tijd wordt betrokken. Bij elke opname die plaatsvindt is er contact met de huisarts. Ook zorgt dit project voor een laagdrempelig contact tussen de POH’er en de longverpleegkundige van het ziekenhuis.

Het zorgpad zorgt voor het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt. Tachtig procent van de patiënten krijgen nu een Individueel ZorgPlan (IZP). Hiermee weet de patiënt tijdens en na de opname veel beter waar hij aan toe is. Het geeft inzicht in wat er voor behandelingen plaats (gaan) vinden en bij wie.

Wat het zorgpad het afgelopen jaar heeft gebracht

We zien een duidelijke ontwikkeling van het project. Het Individueel ZorgPlan staat inmiddels centraal in de behandeling. Op dit moment heeft ruim 80% van de patiënten die met ontslag gaat een IZP wat samen met de longverpleegkundige is gemaakt.

We zien ook een duidelijke verbetering in de samenwerking tussen de poli en de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Deze afstand bleek groter dan we hadden verwacht. Dit project is de kruipolie in de communicatie tussen de verschillende zorgverleners.

We kijken met veel energie uit naar het komende jaar.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Alie van Bruggen