Regio Noord Groningen

Groningen.jpgGroningen 1e lijn.jpg

 

Wie doen er mee?

                           www.ozg.nl
                           www.gezondheidscentrumoverdiep.nl
                           www.ghcgroningen.nl

Projectleider: Mariëtte Scholma

Voorzitters:  Ronald Meijer en Roland Riemersma

 

Waarom aangemeld?

De Groninger Huisartsen Coöperatie en Stichting Eerstelijns Zorg Appingedam hebben zich samen met het Ommelander Ziekenhuis aangemeld voor het project ter verbetering van de COPD zorg binnen de regio. Kaderhuisarts astma/COPD Roland Riemersma en longarts Ronald Meijer zijn sinds jaren proactief op het gebied van astma/COPD zorg. Ze wilden de uitdaging graag aangaan. Samen met Mariëtte Scholma, verpleegkundig specialist longziekten van het Ommelander Ziekenhuis als projectleider en met de kennis van eerstelijns longverpleegkundige Rita Bijma hopen ze hun doel te bereiken: vermindering van het aantal opnamedagen bij patiënten met COPD. Uiteraard doen ze dit samen met alle zorgverleners binnen de keten.

Hoe het zorgpad de zorg voor de patiënt verbeterd

In Noordoost Groningen is een grote groep COPD patiënten, die regelmatig opgenomen wordt. Die heropnames kunnen verminderd worden door bijvoorbeeld goede aanpassingen in de thuissituatie. Ook helpt het om de palliatieve fase tijdig te markeren. Daarvoor hebben wij een Palliatief Advies Team ingesteld. Ook maken we goede afspraken met de patiënten over het op tijd contact nemen bij toename van klachten. Andere zaken die helpen zijn met name begeleiding bij stoppen met roken en juiste inhalatie-instructie direct vanaf de opname.

De fysiotherapeut en de diëtiste zijn al geruime tijd een vast onderdeel in het programma. Verwijzing naar een beweegprogramma in de eerste lijn of het longrevalidatieprogramma van het Ommelander Ziekenhuis worden nu nog beter dan voorheen ingezet.

Wat het zorgpad het afgelopen jaar heeft gebracht

Na een jaar van voorbereiden is het programma in februari 2016 gestart. Tot nu is, mede door de korte lijnen tussen en in de organisaties, vooral bereikt dat de samenwerking tussen eerste en tweede lijn loopt en dat het proces binnen het Ommelander Ziekenhuis digitaal goed op orde is. De patiënt krijgt op de SEH een label waardoor automatisch acties ingezet worden. Tijdens de opname wordt regelmatig door de case-manager/verpleegkundig specialist gecontroleerd of de afgesproken zorg wordt nageleefd. Dit zijn onder andere zaken zoals markering van de palliatieve fase. De afdelingsverpleegkundigen zijn intussen bijgeschoold. De inzet van geschoolde medewerkers en een vaste case-manager, die ook overleg heeft met de eerste lijn, zijn onder ander de positieve zaken die het zorgpad ons heeft gebracht als regio.  

Meer informatie?

Neem contact op met de projectleider Mariëtte Scholma