Regio Den Haag                                                    

 Den Haag.jpg      

 Wie doen er mee? 
                                  Haga
Ziekenhuis

                                  Haaglanden Medisch Centrum 
                                  Eerstelijns Zorggroep Haaglanden 
                                  Arts & Zorg 
                                  Stichting Haagse Gezondheidscentra

Projectleider:          Margot Eggermont   

Voorzitters:            

                             Jasmijn van Campen/Willemien Thijs
                             (longarts, Haaglanden Medisch Centrum)
                             Tessa Nizet (longarts, HagaZiekenhuis)
                             Hanneke de Jong (huisarts SHG)

 'De grootste verandering ligt in de periode na ontslag'

Waarom aangemeld?

Wij willen met dit project betere zorg leveren aan COPD-patiënten tijdens en na de ziekenhuisopname. Ook willen we de samenwerking en afstemming met de eerste en tweede lijn verder verbeteren.

Bijzonder aan deze regio is dat de twee grote ziekenhuizen gaan samenwerken, waardoor vrijwel alle huisartsen betrokken zullen zijn bij dit project. Het HagaZiekenhuis en het Haaglanden Medisch Centrum werken daarom samen met de drie grote zorggroepen: de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden, Arts & Zorg, en Stichting Haagse Gezondheidscentra.  

Hoe gaat het zorgpad de zorg voor de patiënt verbeteren?

Een belangrijk speerpunt voor onze regio is een individueel zorgplan voor elke COPD patiënt. Het longaanval actieplan is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarnaast is er extra aandacht voor communicatie en overdracht tussen longarts, huisarts en andere betrokken zorgverleners. Zo is er een standaard format ontslagbrief “COPD longaanvallen” ontwikkeld zodat in één oogopslag de benodigde informatie voor de huisarts is terug te vinden. De grootste verandering ligt in de periode na ontslag. Wij vragen de huisartsenpraktijk om na ontslag een huisbezoek af te leggen of de patiënt te zien op het spreekuur. Op deze manier kunnen we beter inschatten hoe het met de patiënt gaat en kunnen we de kans op een nieuwe longaanval veel beter inschatten.

Wat het zorgpad het afgelopen jaar heeft gebracht

Na ruim een jaar van voorbereidingen, analyseren van knelpunten en uitdenken van mogelijke oplossingen, worden de eerste patiënten volgens het transmurale zorgpad behandeld en is de COPD-zorg in de regio opnieuw onder de aandacht gebracht!

Wat hebben we tot nu toe bereikt:logo Den Haag.jpg

  • Zorgpad patiënten krijgen een zorgmap met aanvullende informatie over COPD, en informatie over wat de verschillende zorgverleners (o.a. diëtist, fysiotherapeut) kunnen betekenen.
  • Er is meer aandacht voor het Longaanval ActiePlan en Individueel ZorgPlan
  • Fysiotherapeut en diëtist worden in het consult met de patiënt betrokken. Zij noteren adviezen in het Individueel ZorgPlan
  • Er is structureel aandacht voor angst en depressie en indien nodig zal er een consult volgen met maatschappelijk werk
  • De inhalatie techniek wordt structureel beoordeeld volgens een protocol
  • Er is samenwerking gezocht met Sinefuma voor de begeleiding bij stoppen met roken
  • Zorgpad patiënten krijgen een huisbezoek en/of spreekuurbezoek met de huisarts direct na ontslag

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze regio contact op met projectleider Margot Eggermont  
Of neem een kijkje op onze website haagselongen.nl