Regio Arnhem

                     

 

foto verbeterteam 2016.jpg

Wie doen er mee?

                           Ziekenhuis Rijnstate 
                           Zorggroep Arnhem

Projectleider:       Els Fikkers (verpleegkundig specialist

Voorzitters:          Frank van den Elshout (longarts)
                           Jacob van Dijke (huisarts)

 'Dit zorgt voor een positieve en enthousiaste onderlinge samenwerking'

Waarom aangemeld?

Door deel te nemen aan deze pilot kunnen wij - topklinisch ziekenhuis Rijnstate en organisatie ‘Onze Huisartsen’ - proactief meedenken hoe de zorg voor patiënten met COPD het beste vorm te geven is. Uniformiteit in de zorg en samenwerking met alle hulpverleners zal bijdragen aan de verbetering van deze zorg. We kijken voornamelijk naar datgene wat we al hadden of deden en willen juist dat verbeteren.

logo Arnhem.jpg

 

Hoe gaat het zorgpad de zorg voor de patiënt verbeteren?

De zorg voor onze patiënt zal zeker verbeteren. Een aantal punten die hieraan zullen bijdragen zijn:

  • Een verbeterde samenwerking tussen de 1e en 2e lijn. Wij hadden al een samenwerking tussen de disciplines lopen maar deze zijn nog verder geïntensiveerd.
  • Alle zorgverleners in de regio zijn betrokken en enthousiast. Door deze brede vertegenwoordiging hebben we een goede afspiegeling van de behoeften en wensen van de patiënt
  • Wij willen inspelen op een effectief gebruik van verschillende inhalatiedevices. Een structurele controle van de inhalatietechniek hoort daarbij.
  • Klachten van angst en depressie worden eerder herkend. De CCQ en HADS, instrumenten die helpen dit in kaart te brengen, worden daarvoor consequent afgenomen. Is er extra hulp noodzakelijk, dan verwijst de huisarts naar de praktijkondersteuner met specialisatie GGZ.
  • Bij patiënten met een verhoogd risico op terugval wordt de huisartsenpost bij ontslag gewaarschuwd. Zo weten zij wanneer deze patiënt wel of juist niet heropgenomen hoeft te worden.
  • Er zal geregeld contact zijn met de patiënt. Zo brengt de longverpleegkundige van Rijnstate binnen één week na ontslag een huisbezoek, is er een week later telefonisch contact en komt de patiënt na nog eens twee weken op bezoek bij de verpleegkundig specialist. Wij verwachten dat hierdoor de zelfredzaamheid van de patiënt verbetert en hopen daardoor heropnames te voorkomen.

 Wat het zorgpad het afgelopen jaar heeft gebracht

Het inhoudelijke proces van opname tot ontslag is kwalitatief verbeterd. Ook de communicatie tussen de 1e en 2e lijn is verbeterd. We hebben nu bijvoorbeeld inzicht gekregen in elkaars werkprocessen en hebben daardoor onze behoeften beter op elkaar kunnen aansluiten. Dit zorgt voor een positieve en enthousiaste onderlinge samenwerking. Ook hebben we al veel aandacht besteed aan het Longaanval ActiePlan.  Dit is een stap in de goede richting maar verdere ontwikkeling is nog nodig en daar zetten wij ons hard voor in.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze regio contact met projectleider Els Fikkers

Lees ook dit artikel


Arnhem rond.jpg