Patiëntenmateriaal

poli longverpleegkundige_LAP-ws.jpg

In het kader van het zorgpad zijn er verschillende patientenmaterialen gemaakt. Zo is er een patientenversie van het zorgpad en zijn er animatiefilms gemaakt, die specifieke onderwerpen uit het zorgpad belichten.

 

Animatiefilms zorgpad COPD longaanval 

Het Longfonds heeft in samenwerking met de LAN en indiveo vijf animatiefilms ontwikkeld voor patiënten die specifieke onderdelen van het zorgpad verduidelijken.  De vijf onderwerpen zijn:

In maximaal 2 minuten wordt op een simpele manier het onderwerp verduidelijkt aan de patiënt, waarbij naast informatie geven ook de patiënt wordt gestimuleerd om zelf een rol te nemen in zijn/haar behandeling.

Vrij beschikbaar De films zijn voor ieder vrij beschikbaar en HIER te vinden.

plaatje animatiefilm.png

 

Patiëntenversie zorgpad COPD longaanval

Over het zorgpad COPD is een patiëntenversie ontwikkeld.  Hierin is in woord en beeld gebracht wat de patiënt vanaf het moment van opname vanwege een longaanval kan verwachten en wat zijn of haar eigen rol daarin is. Niet alleen in het ziekenhuis maar ook daarbuiten. Verder bevat het informatie voor de patiënt en hun naaste over belangrijke aspecten rond het voorkomen van een longaanval. De patiëntenversie is digitaal en vrij beschikbaar en kan worden aangepast aan de invulling en planning van het eigen lokale/regionale zorgpad. Ook kunnen de logo’s van de ziekenhuizen en betrokken zorgcentra worden toegevoegd.

Klik op deze LINK voor de patiëntenversie. Ook is hier een handleiding weergegeven hoe de patiëntenversie is aan te passen aan de wensen van de desbetreffende zorginstelling.

plaatje patientenversie.JPG