Optimale prikkelstructuur voor minder ziekenhuisopnamedagen COPD

Tijdens een invitational conference van de Long Alliantie Nederland is er gesproken over de huidige bekostigingsstructuur en –prikkels voor het reduceren van het aantal ziekenhuisopnames bij COPD longaanvallen.

De conclusie is dat de huidige structuur geen positieve bijdrage levert aan minder ziekenhuisopnamedagen. Om minder (her)opnames te bereiken is intensievere zorg (zowel in het ziekenhuis als in de eerste lijn) nodig, maar dit levert ziekenhuizen financieel minder inkomsten op.

Ziekenhuizen hebben vastgestelde budgetten die nauwelijks groeien. De toenemende zorgvraag dwingt ziekenhuizen ‘vanzelf’ te werken aan minder ziekenhuisopnames en kortere opnames. Toch wordt een positieve prikkel voor ziekenhuizen als kansrijker gezien om minder ziekenhuisopnames te bereiken.

Knipsel prikkelstructuur.JPG

Het verslag van deze bijeenkomst is hier te downloaden.