Samenwerking

 iStock_000009234983XSmall-bewerk-250-165-1376480727.jpg.crop_display.jpg

Bundelen van krachten

Alle LAN-leden ondersteunen het zorgpad. Zij hebben een adviserende dan wel uitvoerende rol in het project.

Multidisciplinaire werkgroep

Zo is er een landelijke multidisciplinaire werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van onder andere de NVALT, CAHAG, V&VN Longverpleegkundigen, V&VN Praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, NIP, KNGF, NVD, KNMP, Longfonds en NVLA.

Steungroep

Voor de ontwikkeling en een goede implementatie van het zorgpad wil de LAN gebruik maken van alle kennis, expertise en kracht van mensen en organisaties die te maken hebben met de zorg van COPD patiënten die zijn opgenomen voor een longaanval. LAN-leden en andere betrokken organisaties die van gedachten willen wisselen over het zorgpad kunnen zich aansluiten bij de steungroep van het zorgpad. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent het zorgpad? Geef u op voor de maandelijkse nieuwsbrief van de LAN door een e-mail te sturen naar info@longalliantie.nl.