Inventarisatie COPD-zorg in Nederland

 

Om de huidige COPD-zorg in kaart te brengen is er in 2014 een landelijke enquête gehouden onder ziekenhuizen en huisartspraktijken in Nederland. Ook de ervaringen van COPD-patiënten zijn meegenomen. Naast een inkijkje in de huidige COPD-zorg heeft dit onderzoek de belangrijkste verbeterpunten aan het licht gebracht. 

79% van alle ziekenhuizen geïnventariseerd 

In totaal hebben 69 longartsen en 91 longverpleegkundigen de vragenlijst ingevuld. Daardoor hebben wij van 79% van de ziekenhuizen in Nederland informatie ontvangen. Nog eens 80 huisartsen en 85 praktijkondersteuners, afkomstig van 135 huisartspraktijken, hebben aangegeven welke zorg zij leveren. Nog eens 80 respondenten uit een andere beroepsgroep, waaronder fysiotherapeuten en apothekers, hebben verbeterpunten in de COPD-zorg aangeleverd. Om de ervaringen van de patiënt inzichtelijk te maken heeft er een focusgroep en een enquête onder het Longfonds ledenpanel plaatsgevonden

Resultaten

Positief is dat vrijwel overal praktijkondersteuners en longverpleegkundigen worden ingezet voor COPD-zorg. Ook is er veel aanvullende COPD-scholing gevolgd, waaronder stoppen met roken en inhalatie instructie.

poster COPD.JPG

Verbeterpunten volgens de zorgverleners: 

  • Weinig gestructureerde COPD-zorg;
  • Beperkte transmurale afspraken;
  • Geen systematische aandacht voor achterliggende oorzaken van opname;
  • Gering gebruik individueel zorgplan en casemanager;
  • Gescheiden werelden eerste en tweede lijn.

Aandachtspunten volgens patiënten:

  • Slechte informatieoverdracht (ontbreken van één aanspreekpunt);
  • Herkennen van longaanval en tijdig actie;
  • Bij ontslag gezamenlijk besluitvorming en betrekken van de partner;
  • Meer aandacht voor follow up en nazorg.


Conclusie

Vele verschillende zorgverleners spannen zich in voor de zorg rondom COPD-longaanvallen. Wel is er veel variatie, en is de zorg lang niet altijd goed gestructureerd.

Klik op de poster voor een uitvergroting