Inhoud landelijk zorgpad COPD longaanval

 

Opbouw

Het zorgpad beschrijft de zorg voor patiënten met COPD die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor een longaanval. Het gaat hierbij om de zorg tijdens de ziekenhuisopname, maar ook de zorg na ontslag. 

Centraal in het zorgpad staan enkele cruciale contactmomenten met de patiënt. Deze contactmomenten geven structuur aan de zorg, stellen de patiënt centraal en zorgen voor continuïteit.  Goede interdisciplinaire samenwerking is een vereiste.

plaatje contactmomenten.JPG

De interventies van het zorgpad zijn gegroepeerd in acht onderwerpen:

plaatje onderwerpen.JPG

 

Schematische weergave

Een totaaloverzicht van het zorgpad is weergegeven in onderstaand schema. Klik op de figuur om dit overzicht te downloaden. Elk afzonderlijk blokje (interventie) heeft een nummer en is terug te vinden in het rapport. Hierin staat beschreven waar de minimale zorg aan moet voldoen en zijn voor de uitvoering tips weergegeven. Een beknopte beschrijving van het zorgpad is te lezen in de samenvatting.

plaatje TTM.JPG