Ziektelastmeter COPD

De kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg van patiënten met COPD verbetert als de ziektelastmeter voor COPD wordt ingezet. De ziektelastmeter COPD betrekt patiënten bij de behandeling waardoor zowel de patiënt als de behandelaar meer grip op de behandeling en het ziekteproces krijgt. 

Wat is de Ziektelastmeter COPD?

Het begrip Ziektelast wordt het beste omschreven als de ervaren situatie van de patiënt betreffende het fysieke, emotionele, psychologische en/of sociale aspect. Deze ervaren toestand beïnvloedt de mogelijkheden van de patiënt om met de gevolgen van de ziekte en behandeling om te gaan. De Zorgstandaard COPD gaat uit van het begrip Ziektelast.

De ziektelastmeter COPD geeft de behandelaar en de patiënt inzicht in de ervaren ziektelast van de patiënt. De ziektelastmeter COPD is een gebruiksvriendelijk meetinstrument waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven.

Om de ziektelast van de patiënt inzichtelijk te krijgen, vult de patiënt een vragenlijst in. Daaruit volgt een lijst met scores die door een computerprogramma worden weergegeven in een overzichtelijke grafiek met 11 ballonnen. Deze ballonnen geven elk een specifiek domein weer, bijvoorbeeld vermoeidheid en longaanvallen. Ook geven de ballonnen met behulp van kleuren aan welk domein aandacht verdient en welke domeinen voldoende zijn. Door te klikken op de ballonnen, verschijnt er een behandeladvies om mee aan de slag te gaan. Op deze wijze kan er een gerichte behandeling plaatsvinden met als doel de ziektelast van de patiënt te verlagen.

 Ziektelast.jpg

Waarom de Ziektelastmeter COPD gebruiken

Door de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken, zal de kwaliteit van leven en ervaren kwaliteit van zorg van COPD-patiënten verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. De ziektelastmeter betrekt de patiënt meer bij zijn of haar behandeling en geeft zowel de patiënt als de behandelaar meer grip op de situatie.

De Ziektelastmeter in uw dagelijkse praktijk

Wilt u de ziektelastmeter COPD in uw dagelijkse werk gaan toepassen? Dat kan!

  • In een aantal HIS- en KIS-systemen is het al mogelijk om met de ziektelastmeter COPD te gebruiken. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden.
  • Via www.mijnluchtpunt.nl is het voor patiënten mogelijk om de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken.
  • PGO-leverancier CuraVista biedt via de volgende link online de ziektelastmeter aan http://curavista.nl/web/modules/xnews/article.php?storyid=183
  • Op dit moment wordt er gewerkt aan een online-versie.

Meer informatie

Totstandkoming
De ziektelastmeter COPD is op initiatief van ‘PICASSO voor COPD’ en onder auspiciën van de Long Alliantie Nederland door de Universiteit van Maastricht ontwikkeld. Onderzoekster en projectleider Annerika Hidding-Slok (Universiteit van Maastricht) heeft de ziektelastmeter COPD vervolgens getest. Binnen dit traject zijn alle lidorganisaties van de Long Alliantie Nederland betrokken geweest.

Onderdeel Zorgstandaard
De Zorgstandaard COPD gaat uit van het begrip ziektelast. Met de komst van de ziektelastmeter COPD is hier een belangrijke stap gezet. Daarom is de ziektelastmeter COPD opgenomen in de Zorgstandaard COPD.

Voor meer informatie:

De ziektelastmeter COPD is een project binnen het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten en valt onder doel 1 waarbij 25% minder ziekenhuis opnamedagen voor longaandoeningen wordt nagestreefd.

Documenten

Links

foto minister schippers.png