Publicaties

De Long Alliantie Nederland heeft diverse publicaties uitgebracht. Hieronder vindt u het publicatie overzicht: 

 1. Vragenlijst -2013_DEF CQI Astma en COPD_verkort versie 2 0 november 
 2. Werkinstructies - CQI Astma COPD versie 2.0 november 2013_DEF
 3. Vragenlijst - CQI Astma en COPD versie 1 2 juni 2010_DEF
 4. Landelijk uniform aanvraagformulier stoppen met roken zorg: PDF formulier en Word formulier

 5. Verslag Juiste prikkelstruktuur voor minder ziekenhuisopnamedagen COPD longaanvallen.pdf
 6. Rapport Goed Gebruik Inhalatiemedicatie 2014.pdf
 7. multidisciplinaire richtlijn astma, actuele knelpunten
 8. Landelijke uniforme zuurstofformulieren; Formulier aanvragen zuurstoftherapie, Formulier stopzetten zuurstoftherapie,  Terugkoppelformulier
 9. Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten
 10. LAN Beleidsplan 2013-2015
 11. Kernsets astma, kernset COPD en handreiking cardiometabole aandoeningen
 12. www.inhalatorgebruik.nl 
 13. Boek “Longziekten feiten en cijfers 2013” en download
 14. Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren en download + Zorgstandaard Astma Volwassenen en downlaod
 15. Patiëntenversie Zorgstandaard Astma Volwassenen
 16. Patiëntenversie zorgstandaard astma bij kinderen en jongeren (boekje ouders)
 17. Zorgstandaard COPD, 2016 + bestelmogelijkheid Zorgstandaard COPD
 18. Patiëntenversie zorgstandaard COPD
 19. Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van COPD, 2010
 20. Richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD + samenvatting
 21. Patiëntenversie richtlijn palliatieve zorg voor mensen met COPD
 22. LAN verkenning zeldzame chronische Longziekten, 2010
 23. Artikel Zorroo SMR 2015
 24. Folder Stoppen met roken 
 25. Productspecificaties Ziektelastmeter COPD