Werwijzers astma en COPD

Chronische longziekten staan in de top vijf oorzaken van arbeidsverzuim in Nederland. Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden. Degenen die wel werken, lopen door hun ziekte tegen problemen aan op de werkvloer. Niet alleen nadelig voor de werknemer, maar ook voor de werkgever.

Ziekteverzuim en uitval
Ook de kosten rondom ziekteverzuim en –uitval liegen er niet om. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het zorglasten onderzoek van het RIVM wordt duidelijk dat de directe medische kosten gelijk of zelfs lager zijn dan de maatschappelijke kosten, zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en verloren inkomen door arbeidsongeschiktheid.

Daarom ontwikkelde de LAN in samenwerking met het Longfonds de werkwijzers astma en COPD. In de werkwijzers staat alle informatie over het werken met een longziekte, bijvoorbeeld tips over het in kaart brengen van de huidige werksituatie, tips om het werk goed te laten samengaan met een longziekte, maar ook informatie over wettelijke regelingen zoals de WIA.

Bestel gratis de werkwijzer astma               Bestel gratis de werkwijzer COPD

Astma-Werkwijzer-LF.pngCOPD-Werkwijzer-LF.png