Programma longziekten en werk

Van alle longziekten heeft 10-15 procent een oorzaak in blootstelling op het werk aan schadelijke stoffen. Ook zijn werkomstandigheden van grote invloed op de productiviteit en verzuim van werknemers, met name werknemers die al een longziekte hebben. De LAN wil dat mensen met een longziekte zo min mogelijk worden blootgesteld aan schadelijke stoffen en dat er alles aan gedaan wordt om te voorkomen dat werknemers met gezonde longen een longziekte oplopen op het werk.

Daarom wil de LAN een programma uitvoeren om blootstelling aan schadelijke stoffen te reduceren en kwetsbare groepen (mensen met een longziekte) te beschermen. Met als uiteindelijke doel minder verzuim en gezondere werknemers.

De LAN is hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan met het Nederlands Kenniscentrum voor Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), TNO, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA).

Het wordt een netwerkprogramma waarin we steun krijgen van overkoepelende partijen als vakbonden, werkgeversorganisaties en kennisexperts en actief samenwerken met brancheorganisaties. In verschillende branches gaan we met enkele bedrijven een aanpak op maat realiseren waarin we met technische, organisatorische en gedragsmatige interventies de blootstelling aan schadelijke stoffen reduceren.