Pilotonderzoek tabaksontmoediging jongeren

TUPAC: een pilotonderzoek naar de haalbaarheid van tabaksontmoediging onder jongeren in de huisartspraktijk

 Als je er niet aan begint, hoef je ook niet te stoppen

Reden van het onderzoek
Actief roken tijdens de adolescentie leidt tot mogelijke schadelijke sociale, emotionele en fysieke gevolgen in het latere leven. Hoewel de meeste Nederlandse kinderen tijdens de basisschoolperiode een relatief gezonde leefstijl hebben, stijgt de prevalentie van roken sterk tijdens de adolescentie (12-27%). Bovendien heeft een groot gedeelte van de  jongeren op die leeftijd weleens geëxperimenteerd met roken (50-61%). De huisartspraktijk biedt een unieke setting waarbinnen adolescenten geïnformeerd kunnen worden voer de risico’s van roken en hen te motiveren om niet te gaan roken of om te stoppen. Er is echter nog weinig bekend over effectieve strategieën op dit gebied die aansluiten bij de dagelijkse praktijkvoering van de huisarts.

 Opzet van het onderzoek
Het LUMC in samenwerking met de stichting COPD en Astma Huisarts en Advies Groep (CAHAG) een pilotonderzoek uit genaamd TUPAC (Tobacco Use Prevention among Adolescents in primary Care). Aan dit onderzoek doen 12 huisartsen mee verspreid over het land. De huisartsen zijn verdeeld over drie groepen. Elke groep artsen test gedurende drie maanden een andere strategie uit gericht op tabaksontmoediging bij jongeren. Alle jongeren die tijdens deze drie maanden bij de huisarts komen worden gevraagd om mee te doen aan het onderzoek, ongeacht hun klacht en rookgedrag. De eerste groep huisartsen bespreekt het rookgedrag van de jongere en adviseert kort om te stoppen met roken of om niet te beginnen. Deze strategie is conform de huidige richtlijnen. De tweede groep huisartsen geeft, naast een kort advies, informatie over de gevaren van roken. Hierbij maken de huisartsen gebruik van angstaanjagende afbeeldingen die ook zullen gaan verschijnen op sigarettenpakjes. De derde groep huisartsen bespreekt, naast een kort advies, situaties waarin een sigaret wordt aangeboden of waarin het moeilijk is om niet te roken. De jongeren in deze laatste groep maken vervolgens in de wachtkamer een actieplan hoe zij in de toekomst denken in deze situatie te handelen. Deze laatste strategie is reeds effectief bevonden op scholen.

 Verwachtte resultaten
De resultaten van dit onderzoek zullen meer inzicht bieden in de haalbaarheid van verschillende strategieën voor tabaksontmoediging bij jongeren in de huisartspraktijk. Ook zal het inzicht bieden in wat jongeren en huisartsen vinden van dergelijke aanpakken. Ten slotte zal het onderzoek een indicatie geven van de effecten van deze strategieën op de intentie van jongeren om te stoppen of te beginnen met roken.