Nascholing bedrijfsgeneeskundige zorg

De Long Alliantie Nederland wil een nascholing ontwikkelen voor bedrijfsgeneeskundige zorg gericht op longziekten. Hiervoor werkt de LAN samen met the Netherlands School for Public and Occupational Health (NSPOH), Arbo Unie, Belife en Yellow factory.

De LAN wil dat iedereen werkzaam in de bedrijfsgeneeskundige zorg volledig op de hoogte is van longziekten, de (potentiële) relatie daarvan met werk en vaardigheden bezit om longfunctiegegevens te interpreteren. Hierdoor kunnen preventieve maatregelen ontwikkeld worden om longziekten als gevolg van werk te voorkomen, vroegtijdig op te sporen of het effect van longziekten op productiviteit en verzuim zo klein mogelijk te maken.

De huidige richtlijnen voor astma en COPD binnen de bedrijfsgeneeskundige zorg zijn verouderd. Ook is er beperkte kennis en vaardigheden bij een groot deel van mensen werkzaam in de bedrijfsgeneeskundige zorg. Hierdoor is de begeleiding van werknemers met een longziekte onvoldoende. Ook bemoeilijkt het samenwerking tussen curatieve en bedrijfsgeneeskundige hulpverleners, die niet altijd elkaars gegevens kunnen interpreteren.