Multidisciplinaire richtlijn astma, actuele knelpunten

De multidisciplinaire richtlijn astma; actuele knelpunten gaat in op een aantal knelpunten die van belang zijn bij de samenwerking tussen zorgverleners. Zoals monitoring van mensen met verschillende niveau’s van ernst van astma.

Deze ‘netwerkrichtlijn’ is de verbinding tussen de Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren, de Zorgstandaard Astma Volwassenen en de richtlijnen van NHG, NVALT en NVK op het gebied van (ernstig) astma.

Samenwerking
De LAN dankt allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze richtlijn en de Regieraad Kwaliteit van Zorg, NHG, NVALT en NVK voor de financiële ondersteuning.

Bestel de multidisciplinaire richtlijn astma; actuele knelpunten

Download de multidisciplaire richtlijn astma; actuele knelpunten

Richtlijn.jpg