Landelijke richtlijn COPD longaanval met ziekenhuisopname

Jaarlijks liggen COPD patiënten gezamenlijk meer dan 200.000 dagen in het ziekenhuis als gevolg van longaanvallen (exacerbaties). 5% betreft ziekenhuisopnamedagen op de intensive care. Heropnames komen zeer veel voor.

Hoge ziektelast en kosten
Longaanvallen veroorzaken veel leed voor patiënten door een sterke en meestal blijvende verhoging van de ziekte- en zorglast. Meer dan 50% van alle COPD gerelateerde zorgkosten zijn een gevolg van ziekenhuisopnames als gevolg van longaanvallen. Helaas is er nog weinig bekend over longaanvallen. Onbekend is wat patiëntenkenmerken zijn voor een longaanval, wat mensen 'at risk' maakt voor herhaalde opnames en welke interventies bijdragen aan verkorting van de opnameduur en aan het voorkomen van heropnames. Ook over de behandeling van heropnames is weinig bekend.

Er is een werkgroep ingesteld die onder andere als opdracht heeft:

  • Het opstellen van een multidisciplinaire richtlijn acute behandeling COPD longaanval met ziekenhuisopname
  • Het opstellen van een knelpuntenanalyse:
  • Het formuleren van de uitgangsvragen op basis van de knelpunten
  • Het uitvoeren van de richtlijnontwikkeling
  • Ter consultatie voorleggen van de conceptrichtlijn aan de betrokkenen
  • Vergroten van de bekendheid en toepassing van de richtlijn nadat deze is vastgesteld
  • Contact onderhouden met de werkgroep landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname, zodat deze een aanvulling op elkaar zullen vormen.

Samenstelling werkgroep
De werkgroep staat onder leiding van een duaal en collegiaal voorzitterschap, benoemd door de NVALT en de LAN. 

De samenstelling van deze werkgroep is als volgt:

  • Frank van den Elshout (NVALT, voorzitter)
  • Walter van Litsenbrug (V&VN, voorzitter)
  • Renée van Snippenburg (NVALT)
  • Margot Scheer (NVIC)
  • Martijn Spruit (KNGF)
  • Marleen Stegers (NVD)
  • Jan Vercoulen (NIP)
  • Els Fikkers (V&VN)
  • Bas Holverda (Longfonds)
  • Philippe Salomé (CAHAG, werkgroep LAN zorgpad)
  • Huib Kerstjens (NVALT, werkgroep LAN zorgpad) 

 De opdracht van de werkgroep is hier te downloaden.