Landelijke richtlijn COPD longaanval met ziekenhuisopname

COPD patiënten liggen jaarlijks 200.000 dagen in het ziekenhuis door longaanvallen. Om de zorg voor deze kwetsbare patiënten te verbeteren, hebben de NVALT en de LAN de richtlijn COPD longaanval met ziekenhuisopname ontwikkeld.

De richtlijn gaat in op de behandeling van mensen die met een COPD longaanval in het ziekenhuis worden opgenomen en beschrijft onder meer de inclusie en ontslagcriteria, behandeling tijdens de opname en de overdracht aan de eerste lijn. De richtlijn gaat integraal onderdeel uitmaken van het landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.

De richtlijn is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituut Medisch Specialisten en is bekostigd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De richtlijn is te vinden op www.richtlijnendatabase.nl.