Goed Gebruik Inhalatiemedicatie Astma en COPD

Longmedicatie vormt een belangrijk onderdeel van de zorg voor een groot deel van de circa één miljoen mensen met een chronische longziekte. In het kader van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten wil de LAN dat het rendement van inhalatiemedicatie met 20% vergroot in kwaliteit van leven per geïnvesteerde euro.

In november 2014 is het rapport Goed gebruik inhalatiemedicatie astma en COPD verschenen. Het rapport roept alle betrokken partijen op gezamenlijk te werken aan beter, zinniger en zuinigere zorg voor longpatiënten – in het bijzonder inhalatiemedicatie.

Conclusies

De conclusies van dit rapport zijn in drie categorieën gegroepeerd.

  • De eerste categorie heeft tot doel het bereiken van een optimale situatie met integraal ketenbreed beleid gericht op zoveel mogelijk kwaliteit, doelmatigheid en tevredenheid onder patiënten.
  • De tweede categorie gaat uit van de "tussensituatie" zolang het ideaal nog niet is bereikt. In deze fase is het voeren van preferentiebeleid bij inhalatiemedicatie een mogelijke tijdelijke optie, mits deze plaatsvindt binnen een aantal randvoorwaarden.
  • De derde categorie gaat in op het continue monitoren van de actuele situatie, om gerichter te kunnen bepalen welk beleid gevoerd kan worden om optimale kwaliteit, doelmatigheid en patiënttevredenheid te bereiken.

Rapport Goed Gebruik Inhalatiemedicatie 2014.pdf 
Geactualiseerde tabel behorende bij het rapport Goed Gebruik Inhalatiemedicatie Astma en COPD

Voor goed gebruik van inhalatiemedicatie zie ook www.inhalatorgebruik.nl