Goed Gebruik Inhalatiemedicatie Astma en COPD

Inhalatiemedicatie vormt een belangrijk onderdeel van de zorg voor een groot deel van de circa één miljoen mensen met een chronische longziekte. In het kader van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten wil de LAN het rendement van inhalatiemedicatie vergroten met 20% (gemeten in kwaliteit van leven van de patiënt per geïnvesteerde euro).

Om dit doel te helpen bereiken heeft de LAN in 2014 het rapport Goed gebruik inhalatiemedicatie astma en COPD uitgebracht, dat ingaat op inhalatiemedicatie als onderdeel van optimale integrale ketenzorg, de randvoorwaarden voor preferentiebeleid en concrete activiteiten om het rendement te versterken.

Het rapport uit 2014 is nu opnieuw uitgebracht met één correctie. De "leidende principes goed gebruik inhalatiemedicatie astma en COPD" is aangepast. Geschrapt is het principe: "wanneer er voor dezelfde werkzame stof een keuzemogelijkheid is tussen een poederinhalator singledose en een poederinhalator multidose dan is het advies om in het algemeen vanwege het gebruiksgemak een poederinhalator multidose voor te schrijven".

In LAN verband is dit leidende principe nader besproken waarbij ook de literatuur is geraadpleegd. Alles afwegende is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is van dit leidende principe. Daarom is besloten het principe niet langer op te nemen in het rapport en daarmee vanaf heden geen voorkeur uit te spreken tussen multidose en singledose.

Het vernieuwde rapport is HIER  te vinden.