Uniforme landelijke zuurstofformulieren beschikbaar

Om het aanvragen van medicinale zuurstof door zorgverleners te vergemakkelijken zijn drie formulieren ontwikkeld.

  1. Het aanvraagformulier
  2. Het terugkoppelformulier
  3. Het wijzigings-/beëindigingformulier

Voordeel van eenduidige formulieren is dat alle zuurstofleveranciers dezelfde patiëntengegevens vragen. Het terugkoppelformulier is nieuw en waarborgt dat voorschrijvers een terugkoppeling ontvangen over de zuurstof die is geleverd. Als de therapie wordt aangepast of stopgezet dan wordt daarvoor het wijzigings-/beëindigingsformulier gebruikt.

De drie formulieren zijn ontwikkeld in het kader van het LAN knelpuntoverleg medicinale zuurstof. Deelnemers: de Longfonds patiëntenvereniging, NVALT, KNMP, V&VN Longverpleegkundigen, CAHAG, NVK de zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis, Multizorg, VGZ en de zuurstofleveranciers Linde, Medidis, VitalAire, Vivisol, Westfalen, verenigd in de FHI. Alle betrokkenen hebben afgesproken dat vanaf 1 mei 2014 uitsluitend de drie landelijke zuurstofformulieren worden gehanteerd. De drie formulieren zijn onder andere HIER te vinden op de website van de Long Alliantie Nederland.