Multidisciplinaire richtlijn astma, actuele knelpunten uitgebracht

De Long Alliantie Nederland heeft de Multidisciplinaire richtlijn astma; actuele knelpunten uitgebracht. Deze richtlijn gaat in op een aantal actuele knelpunten die van belang zijn bij de samenwerking tussen zorgverleners. Zoals monitoring van mensen met verschillende niveau’s van ernst van astma.

Deze ‘netwerkrichtlijn’ is de verbinding tussen de Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren, de Zorgstandaard Astma Volwassenen en de richtlijnen van NHG, NVALT en NVK op het gebied van (ernstig) astma.

De LAN dankt allen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze richtlijn en de Regieraad Kwaliteit van Zorg, NHG, NVALT en NVK voor de financiële ondersteuning. De richtlijn is HIER te downloaden en HIER te bestellen. 

Richtlijn.jpg