Long Alliantie Nederland werkt aan aanpak beroepslongziekten

Longziekten en werk

Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk (waaronder beroepslongziekten). Bij ca. 15% van de gevallen van zowel astma als COPD speelt werk een grote rol.

Veel patiënten met gezondheidsklachten realiseren zich niet dat deze worden veroorzaakt door het werk. In veel gevallen wordt de link met het werk niet, of pas in een laat stadium gelegd. Vervelend voor zowel patiënt als zorgverlener omdat de juiste diagnose en maatregelen tegen verergering van de klachten lang op zich laten wachten en vaak pas na een lange intensieve zoektocht tot stand komen.

Aanpak longziekten en werk

In 2017 heeft de Long Alliantie Nederland (LAN) samen met verschillende deskundigen in het veld in kaart gebracht welke knelpunten er zijn als het gaat om het signaleren en voorkomen van beroepslongziekten en een Manifest Integrale Aanpak Beroepslongziekten opgesteld.

Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de LAN gestart met het project preventie beroepslongziekten.  Het doel van dit project is om beroeps(long)ziekten te voorkomen, eerder op te sporen en beter te behandelen. Het project richt zich op 1.) bewustwording van de gevaren van stoffen bij werkgevers en werknemers in sectoren alsmede op 2.) bewustwording van het belang van arbeid bij artsen en andere zorgverleners en het verbeteren van de arbocuratieve samenwerking. De LAN werkt in dit project samen met een klankbordgroep beroepslongziekten met daarin verschillende deskundigen uit het veld.

Pilots Signaleren beroepslongziekten

Om de vroeg signalering van beroepslongziekten te vergroten zijn in 2019 twee pilots opgezet waarbij huisartsen, longartsen en andere zorgverleners zich inzetten om werkgerelateerde oorzaken van longziekten te signaleren en adequaat te behandelen. In deze pilots wordt de expertise van een bedrijfsarts en arbeidshygiënist ingezet in een multidisciplinair teamoverleg (MDO). In deze pilots hebben 8 huisartsenpraktijken meegewerkt aangesloten bij zorggroep Cohesie in Noord Limburg en het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam.

De rapportage van deze pilots is onderstaand te vinden, evenals de managementsamenvatting van het rapport

E-learning signaleren beroepslongziekten

De LAN lanceerde de gratis e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’. Via deze e-learning worden artsen en zorgverleners bewust gemaakt van de rol die werken met stoffen speelt bij longziekten en het belang van vroegtijdige signalering. Artsen en andere zorgverleners ontvangen accreditatiepunten voor het doorlopen van deze e-learning.

Meer informatie is te vinden via: E-learning signaleren beroepslongziekten

Meer informatie over beroepslongziekten?

Voor meer informatie over beroepslongziekten kunt u contact opnemen met drs. Heleen den Besten, Sr. Projectleider Arbeid en Zorg bij de Long Alliantie Nederland, denbesten@longalliantie.nl 

Overige links