Long Alliantie Nederland werkt aan aanpak beroepslongziekten

 

Longziekten en werk

Jaarlijks sterven in Nederland 4.100 mensen door beroepsziekten, waarvan circa 3.300 mensen door werken met stoffen. Bij ca. 15% van de gevallen van zowel Astma als COPD speelt werk een grote rol. Patiënten hebben zelf niet altijd door dat de klachten veroorzaakt worden door stoffen op het werk. Ook in de zorg mist vaak het besef dat werk een oorzaak kan zijn van de klachten. De link met het werk wordt daardoor pas na lange tijd gelegd, waardoor de juiste diagnose en maatregelen om verergering tegen te gaan ook lang op zich laten wachten. Ook preventieve maatregelen om het risico op klachten bij collega’s tegen te gaan, blijven daardoor uit. In Ademnood, longziekten als gevolg van werk geven slachtoffers van beroepslongziekten een kijkje in de vergaande gevolgen hiervan op hun persoonlijk leven.

Snelle signalering van beroepslongziekten

De LAN wil komend jaar bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en POH-ers meer bewust maken van arbeidsgerelateerde oorzaken van ziekten. Het belang van werkbehoud voor mensen met een longziekte wordt tegelijkertijd onder de aandacht gebracht.

Door een snelle diagnose kunnen in een vroeg stadium maatregelen worden genomen op het werk. Dit kan in de praktijk het verschil maken tussen aan het werk kunnen blijven of thuis komen te zitten. Artsen en andere zorgverleners spelen een essentiële signalerende rol door naar het werk van de patiënt te vragen en samen te werken met bedrijfsartsen.

Om meer aandacht te krijgen voor de vroegsignalering van beroepslongziekten:

1.) ontwikkelt de LAN een e-learning voor zorgverleners over het signaleren van beroepslongziekten (gereed juni  2018)  

2. ) zet de LAN pilots op in de zorg om de arbocuratieve samenwerking te verbeteren. (2018-  2019)

Pilots signalering beroepslongziekten

De pilots hebben als doel om de signalering van beroeps(long)ziekten en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners op dit gebied te verbeteren. Om te zorgen dat dit goed aansluit op de praktijk, wil de LAN graag in samenspraak met longartsen, longverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners de concrete invulling daarvan bepalen.

Wilt u meer weten of heeft u interesse om in gesprek te gaan over de invulling van de pilots? Neem dan contact op met: Heleen den Besten, e-mail: denbesten@longalliantie.nl.

Links

Ademnood, longziekten als gevolg van werk

Manifest Integrale Aanpak Beroepslongziekten

Knelpunten beroepslongziekten samengevat

Eindrapportage onderzoek LAN 2017 “Versterken aanpak beroepslongziekten en gezond werken met stoffen”