De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. Doel is preventie en het verbeteren van de zorg voor longpatiënten.  


- 2 december 2020 -

Long Alliantie Nederland roept in manifest op tot samenwerking arbozorg en reguliere zorg

Te veel Nederlanders worden ziek door het inademen van ongezonde lucht op hun werk. Onnodig: met betere regie en adequaat ingrijpen bij beginnende klachten houden we de samenleving gezond en productief. De zorgstructuur moet zo worden aangepast dat alle werkenden toegang hebben tot bedrijfsgeneeskundige zorg. Dit staat in het manifest “Gezond en productief werkend Nederland – Noodzaak regie arbocuratieve samenwerking” dat de Long Alliantie Nederland (LAN) samen met de FNV, ZZP Nederland, Stigas en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) vandaag aanbiedt aan staatssecretaris van SZW Bas van ‘t Wout.


Bekijk hier het manifest


- 5 november 2020 -

Annemie_Boehmer_2020.png

Longfonds: vrij ademen niet vanzelfsprekend: Driekwart (73 procent) van de mensen met een longziekte heeft last van kortademigheid en benauwdheid. De impact op hun dagelijks leven is groot: zo’n zes op de tien (63 procent) van hen heeft moeite met traplopen; bood-schappen doen leidt bij 43 procent tot ademhalingsproblemen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Nivel. “Vrij kunnen ademen is niet vanzelfsprekend”, zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds. “Zeker nu wordt dat nog eens pijnlijk duidelijk. Door corona beseffen helaas steeds meer mensen hoe het is om benauwd te zijn. Voor honderdduizenden mensen met een longziekte is dit dagelijkse realiteit. Het is van groot belang dat dit zichtbaar wordt.”

Lees het hele bericht HIER


- 20 oktober 2020-

Voorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland vindt het schrappen van 'onzinnige' zorg beter voor patiënten. Hij noemt de hooggebergtebehandeling in het Zwitserse Davos voor ernstig astmapatiënten als voorbeeld van 'onzinnige zorg'. Clémence RossMichael RutgersEls Weersink en Frank Weller reageren met een ingezonden brief in het AD.

Lees het HIER.


- Persbericht, 1 juli 2020 -

Minister Van Rijn (Medische Zorg en Sport) heeft de handreiking: Behandeling en begeleiding van post-COVID-19 patiënten in ontvangst genomen. In deze handreiking staan aanbevelingen voor zorgverleners hoe zij zorg kunnen verlenen aan de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie: het COVID-19 Associated Syndrome (CAS).

“Na een corona-infectie houden mensen soms klachten, zoals longschade en vermoeidheid. Bij het herstelproces is het belangrijk dat verschillende disciplines met elkaar samen werken om de patiënt goed te helpen. Deze handreiking is een eerste stap, belangrijk is dat deze gedragen wordt door vele partijen.”, aldus minister Van Rijn.

Lees het hele bericht HIER.


-2 juli 2020: NeLL, Franciscus Gasthuis & Vlietland en LAN- 

Vandaag nam secretaris-generaal bij het ministerie van VWS Erik Gerritsen de eerste editie van de 'Handreiking Digitale Zorgtoepassingen voor patiëntgerichte COPD zorg' in ontvangst.

COVID-19 heeft ons allemaal aangezet nog actiever na te denken over hoe digitale zorgtoepassingen kunnen helpen de zorg beter, slimmer en prettiger te organiseren. Zowel om de zorgprofessional te ontlasten maar ook om de patiënt veilig vanuit huis optimaal te kunnen bedienen bij het monitoren en begeleiden van haar aandoening. eHealth was al langer in opkomst maar het nut is de afgelopen maanden ook echt bewezen. En dat digitale zorgtoepassingen niet alleen helpen in crisistijd maar juist op een duurzame manier een effectieve bijdrage kan leveren aan reguliere zorg is evident.

Lees het hele bericht HIER.